พุทธธรรมสงฆ์ เว็บไซต์ kasinung.com เป็นเว็บไซด์  ธรรมะ,  สอนธรรมะ, ฟังธรรม, ฟังธรรมะ, เรียนธรรมะ, ปฏิบัติธรรม !! การเข้าถึง..พระรัตนตรัย..พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ..  ต่อจากนี้ไป!! ท่านสามารถติดตามข่าวสารและคำสอน..หรือคุยเรื่องปัญหาชีวิต..ในข้อธรรมะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของท่านเอง...โดย " อาจารย์ อ.กสินัง " ได้จาก " ห้องธรรมะ " (เว็บบอร์ด) ค่ะ!!..และท่านที่ต้องการหนังสือการปฎิบัติกรรมฐานเบื้องต้น  (แจกเพื่อเป็นธรรมทาน).... ท่านสามารถแจ้ง.ชื่อและที่อยู่ติดต่อได้ที่.." ห้องธรรมะ " หรือ โทร. 089-1161231, Fax. 02-4159527 ค่ะ!! 

บทความ
คติธรรมท่านอาจารย์ วันที่ 08/11/54 ทุกข์ไปแก้ไขอะไรไม่ได้ ทุกข์ทำไม?. (อ่าน 2934/ตอบ 0)

คติธรรมท่านอาจารย์วันที่ 08/11/54

 

เวลา 06:56 pm 

คนที่เขาหลุดพ้นจาก..ทุกข์ทั้งหลายได้!!.  ไม่ว่าจะทุกข์ด้วยเรื่องอะไร?.  เพราะเขารู้แจ้งเห็นจริง..ในสิ่งที่แก้ไขไม่ได้เช่น. น้ำท่วมในครั้งนี้!!! เมื่อน้ำ.มันมามากและแก้ไขอะไร?.ไม่ได้!!. 

เขาก็ปล่อยวาง!!. ทุกข์ไป..แก้ไขอะไรไม่ได้!!. ทุกข์ไปทำไม?.. /อ.กสินัง